UNITAT DIDÀCTICA: ESTUDI DE LES ESTRUCTURES

Nom alumne/a 1: _________________

Nom alumne/a 2: _________________

Curs i grup: __________

Data: __________

EXPERIÈNCIA AMB PERFILS DE FUSTA:

Introducció:

La facilitat amb que les peces i les estructures aguanten els esforços que reben no depèn només del material del que estan fetes, sinó que també depèn de la forma que tenen.

Les diferents formes que tenen les barres metàl·liques de les estructures s'anomenen perfils. A continuació heu d'experimentar per descobrir quin tipus de perfil aguanta millor un tipus d'esforç: el de FLEXIÓ.

Desenvolupament:

Procediment:

1. Estudi d’una biga de secció quadrada. S = a x a y longitud L

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudi d’una biga de secció rectangular. S = a x b y longitud L

 

 

posició vertical posició horitzontal

 

 

 

 

 

 

3.Estudi d’una biga amb perfil H.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi de la desviació que es produeix al centre de la biga. Dibuixar la gràfica de càrrega vs desviació.

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

UNITAT DIDÀCTICA: ESTUDI DE LES ESTRUCTURES

Nom alumne/a 1: _________________

Nom alumne/a 2: _________________

Curs i grup: __________

Data: __________

EXPERIÈNCIA AMB ESTRUCTURA SIMPLE:

Introducció:

Les estructures reticulars, a més de la seva lleugeresa i estabilitat, tenen un altre avantatge: que les seves barres nomes aguanten esforços de tracció o de compressió, la qual cosa les fa molt fàcils de dissenyar i calcular.

Amb aquesta experiència es preten que sigau capaços de determinar si una barra d'una estructura està sotmesa a tracció o a compressió

Desenvolupament:

Muntau l'estructura que teniu dibuixada a continuació amb les peces que us subministri el professor. Els cargols (perns) els heu d'estrenyer només amb les mans, sense emprar cad tipus d'eina. Llavors col·locau l'estructura en el suport i posau-li el pes on us indiqui el professor i comprovau si aguanta. Si ha aguantat ja podeu començar l'experiment.

Amb cada barra, seguint l'ordre indicat en el dibuix, heu de fer el següent:

  1. Llevar la barra que toqui, deixant la resta correctament cargolades (sense ferramentes)
  2. Comprovar que l'estructura no aguanta el pes que teniu
  3. Posar el cordill en el lloc on heu llevat la barra
  4. Deduiu quin tipus d'esforç feia la barra: si amb el cordill aguanta, la barra "treballava" a tracció. Si el cordill es plega i l'estructura no aguanta, es que la barra "treballava" a compressió.
  5. Sobre l'esquema, posau una T o una C al costat del nº de cada barra, indicant si treballa a tracció o a compressió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta la següent pregunta: Per què podem saber amb el cordill si l'esforç és de tracció o compressió? :