OPTATIVA D'NFORMÀTICA: 

 

 • Introducció i normes de funcionament de l'assignatura
 • Accés als guions d'explicacions

  INTRODUCCIÓ i NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'ASSIGNATURA

  L'assignatura optativa d'Informàtica te com objectiu principal aconseguir que milloreu els vostres coneixements d'una sèrie de programes bàsics. Per altre part, es vol aconseguir que adopteu uns costums o actituds importants no sols en l'assignatura, sinò en el conjunt de tota l'etapa educativa: Puntualitat, treball, ordre, respecte, ...Per aconseguir això s'estableix un sistema de treball fonamentalment autodidacta.

  La nota de cada avaluació, i la final en conseqüencia, dependrà dels dos factors: els coneixements i les actituds. Les actituds s'aniran puntuant diàriament. Els coneixements s'aniràn supervisant amb exercicis resum individuals enfocats a detectar el nivell que teniu assolit en cada un dels programes bàsics. 

  Per aprovar l'assignatura és IMPRESCINDIBLE aconseguir uns nivells mínims en cada avaluació (que depenen dels coneixements que tenieu al començament del curs), al mateix temps que la puntuació d'actituds ha de ser suficient. La nota que tendreu, si superau els MINIMS per aprovar, serà tant major com major nivell aconseguiu en els diferents programes i millor us adapteu a les actituds necessàries.

  Els NIVELLS MÍNIMS per cada trimestre són els següents:

  1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ  3a AVALUACIÓ
  Windows: Consolidar el Nivell inicial.

  Word: Consolidar el Nivell inicial.

  Word: Augmentar un Nivell.

  Navegació per Internet: Consolidar el Nivell inicial.

  Edició de Pàgines WEB: Consolidar Nivell Elemental.

  Estructura d'ordinadors: Consolidar el Nivell inicial.

  Tractament d'Imatges: Consolidar el Nivell inicial.

  Excel: Consolidar el Nivell inicial.

  Excel: Augmentar un Nivell

  Tractament d'Imatges:  Augmentar un Nivell.

  Edició de Pàgines WEB:  Augmentar un Nivell

  Estructura d'ordinadors:  Augmentar un Nivell.

  Acces: Consolidar el Nivell inicial

  Word: Augmentar el 2n nivell.

  Excel: Augmentar el 2n Nivell.

  Edició de Pàgines WEB:  Augmentar el 2n Nivell

  Navegació per Internet: Augmentar un Nivell.

  Tractament d'Imatges: Augmentar el 2n Nivell 

  Windows: Augmentar un nivell.

  Acces: Augmentar un nivell d'Acces

  A manera d'exemple els NIVELLS que hauria de presentar un alumne que hagués començat sense cap coneixement d'Informàtica en absolut són els següents:

  EXEMPLE 

  Nivell Elemental de Windows

  Nivell Bàsic de Word

  Nivell Elemental de Navegació per Internet

  Nivell elemental d'edició de pàgines WEB

  Nivell elemental d'Estructura d'Ordinadors

  Nivell bàsic de Tractament d'imatges

  Nivell bàsic d'Excel

  Nivell bàsic d'edició de pàgines WEB

  Nivell bàsic d'Estructura d'Ordinadors

  Nivell elemental d'Acces

  Nivell mitjà de Word

  Nivell mitjà d'Excel

  Nivell mitjà d'edició de pàgines WEB

  Nivell bàsic de Navegació per Internet

  Nivell mitjà de Tractament d'imatges

  Nivell bàsic de Windows

  Nivell bàsic d'Acces.

  A l'arxiu adjunt teniu indicat el nivell inicial de coneixements que, segons l'enquesta omplerta a principi de curs, teniu en cada un dels programes bàsics. Llavors, segons indica la taula de MINIMS, haureu de consolidar i augmentar els nivells de partida que teniu (Consolidar vol dir aprendre les qüestions i tècniques que us falten per completar un nivell i tots els anteriors)

  Així doncs, la línia de treball és la següent:

  1. Fixau-vos en la taula per veure el primer programa a treballar (en aquest cas Windows)
  2. Buscau el nivell de partida que teniu d'aquest programa en l'arxiu de Coneixements Inicials
  3. Revisau les qüestions que encara no sabeu del vostre nivell (i de tots els anteriors) i llegiu les explicacions o demanau al company que us ho expliqui si ell ho sap.
  4. Feis una carpeta amb el nom: Vostrenom-Programa-Nivell
  5. Realitzau l'exercici Resum del nivell on estau.
  6. Anau posant els arxius fets en l'anterior exercici dins la carpeta que heu preparat abans (pas 4). Quan heu acabat TOTES les parts d'un exercici, copiau aquesta carpeta a EXERCICIS_ENTREGATS.
  7. Enviau-me un Correu Intern per avisar que heu entregat l'exercici (No us oblideu de posar el tema)
  8. Passau al següent programa que toca segons la taula i seguiu les passes d'abans (de 1 a 7)

  Les qüestions, els exercicis i les explicacions a que es fa referència al paràgraf anterior estan en els arxius adjunts específics per a cada programa.

  Aquestos arxius són documents HTML (es a dir, com els que s'utilitzen a Internet) i tenen enllaços (lletres marcades en blau i sotratllades) que van explicant com se poden fer les diferents activitats que hi ha.

  Si no sabeu una qüestió, polsau amb el punter del ratolí sobre NO i passareu al lloc on hi ha l'explicació. Per tonar al punt de partida  polsau sobre la icona ATRAS , en forma de fletxa cap a l'esquerra, que hi ha en la barra de icones (a la part superior de la finestra).

  Es convenient que tengueu la finestra on està el guió sempre oberta. Quan no la utilitzeu podeu minimitzar-la, de manera que la tendreu sempre a mà a la barra de tasques, per consultar o continuar quan volgueu.

  En quant al tema d'ACTITUDS RECORDAU sempre:

  Els PROGRAMES que es consideren bàsics al llarg del curs són:

  Així com uns coneixements bàsics d'Arquitectura d'Ordinadors

  Per als ALUMNES que demostrin un nivell de coneixement adequat en aquestos programes anteriors, es plantegen activitats més específiques segons les preferències, capacitats i motivacions de cadascú. Aquestes activitats es poden escollir entre: